Helt siden starten i 1809 har Norges Vel tatt initiativ til og etablert mange nye foreninger og organisasjoner. Dette var en viktig metode i arbeidet som nasjonsbygger, og virker i dag like godt i arbeidet med å utvikle livskraftige lokalsamfunn. 

Samarbeidsløsninger og strategiske allianser

Norges Vels arbeidsmetoder utvikler nye, kreative samarbeidsløsninger for partnerskap, strategiske allianser og oppbygging av sterke, lokale verdikjeder som sikrer at både verdier og arbeidskraft kommer virksomheten og lokalsamfunnet til gode. Vår lange erfaring og brede kunnskap om nettverk, organisering og samarbeidsløsninger bidrar til gode og livskraftige verdikjeder i lokalsamfunn både i Norge og internasjonalt.

Bygger kompetansemiljøer og utvikler organisasjoner

Internasjonalt jobber Norges Vel mye med å bygge kompetansemiljøer og utvikle partneres organisasjoner. Målet er at de på sikt selv tar over driften og skaper utvikling i sine land og regioner. I Tanzania har vi blant annet samarbeidet med og utviklet den frivillige organisasjonen RUDI (Rural Urban Development Initiative). RUDI arbeider med å gi små og mellomstore bedrifter og landbrukssamfunn bedre distribusjon og tilgang til markedet for sine produkter.

Igangsetter for nye organisasjoner

I tillegg til å etablere nye foreninger og organisasjoner, har Norges Vel vært sekretariat og levert administrative tjenester for mange av disse både i startfasen og på lengre sikt. Dette er bare noen av organisasjonene vi har tatt initiativ til og har drevet/driver:

  • Beitepatruljen SA
  • Bygdeservice SA
  • Norsk Taredyrkerforening
  • Norsk Matraps SA
  • NOBIO – Norsk Bioenergiforening (stiftet)
  • Fairtrade Norge
  • Samvirkeutvalget/ Samvirkesenteret (stiftet)
  • Norsk Solenergiforening (generalsekretær)
  • Samdriftenes Kontaktorgan (SKO)
  • Regional Matkultur Oslofjord

Hjelp til å velge riktig organisasjonsform

Ved oppstart av en ny virksomhet kan det være vanskelig å si hvilken organisasjonsform som passer best både på kort og lang sikt. Norges Vel har kunnskap og lang erfaring i å analysere og komme frem til gode organisasjonsformer for små og mellomstore virksomheter.

Norges Vel bidro i sin tid til å innføre samvirke som organisasjonsmodell gjennom etablering av landbrukssamvirkene. Dette er en demokratisk organisering som blant annet kan bidra til økt utbredelse av en bærekraftig delingsøkonomi. Vår kompetanse dekker alle organisasjonstyper, men vi ser ofte at samvirkemodellen egner seg godt for mange av områdene vi arbeider innenfor