Verdikjeden er prosessen som skaper bedriftens og lokalsamfunnets verdier. Norges Vel utvikler hele verdikjeder med alle verdiskapende aktiviteter, både i nye og eksisterende virksomheter. Spesielt innenfor grønn og blå sektor. En verdikjedeutvikling gir virksomheten et tydelig konkurransefortrinn og ofte en større andel av verdiskapingen.

Skaper ny næring og arbeidsplasser

Norges Vel tenker helhetlig og arbeider på tvers av miljøer og sektorer. Vi er opptatt av sluttbrukerens perspektiv og hva som skaper næring og arbeidsplasser. Vi utvikler gjerne verdikjeder fra a til å. Et eksempel fra Østfold er prosjektet Norsk Matbygg som har resultert i en ny kornsort og økt produksjon av matkorn. Det er utviklet en hel verdikjede fra korn til forbruker, blant annet gjennom Coop sin serie Gullbygg, som har gjort stor suksess i butikkene. 

Småbrukere øker sine inntekter

I våre internasjonale programmer er hovedstrategien å forberede organiserte bønder til å delta i moderne verdikjeder. Slike verdikjeder kan gi småbrukere muligheter til økte inntekter ved å oppfylle etterspørselen etter mer bearbeidede varer i urbane markeder. Men det er ofte høyere oppstartkostnader og risiko for å delta i disse markedene. Tradisjonelle markeder gir derfor fortsatt et alternativ til mange småprodusenter, og i de fleste av Norges Vels programmer lever de to alternativene side ved side. 

På Madagaskar har Norges Vel utviklet en verdikjede for oppdrett av ferskvannsfisken tilapia fra dam til bord. På tre år har de 200 småprodusentene som deltar i prosjektet nesten tredoblet sin månedlige inntekt fra tilapia-oppdrett. Vi har også støtte produsentene i å organisere og utvikle et regionalt samvirke med fem lokale samvirker under seg.