Bærekraftig fiskeoppdrett blir viktigere og viktigere i en verden preget av klimaendringer og økende behov for matproduksjon. Bærekraftig akvakultur vil bidra til mer næringsrik mat, økonomisk vekst og nye arbeidsplasser i mange land.

Fiskeoppdrett er dominert av store selskaper og en rekke småskala-produsenter. Småskala-produsentene i utviklingsland har særlige utfordringer med kvalitetskontroll, tilgang på yngel, kompetanseheving i produksjon og produktivitet, entreprenørskap, teknologi og finansiering.

Økt lønnsomhet for fiskeoppdrettere på Madagaskar

På Madagaskar sørger Norges Vel for at produsenter har mulighet til å organisere seg for å få bedre markedstilgang. Forretningsmodellen sørger for at produsentene får en større del av inntektene enn det som var tilfelle tidligere. Lønnsomheten for den enkelte produsenten er nå nesten tredoblet.

Samarbeidet startet i 2011 for å etablere lønnsom produksjon, organisering, markedsføring og salg av verdens største oppdrettsfisk, Tilapia, i ferskvann på Madagaskar.Produksjonen er organisert i et foretak styrt av produsentene selv.

Gjennom prosjektperioden har Norges Vel forbedret alle deler av verdikjeden. Denne modellen, der produsentene får felles tilgang til fôr, kompetanse, yngel og felles markedstilgang og salg er et godt eksempel til bruk i andre land.

Skaper velstrukturerte og lønnsomme bedrifter

Vi vil fortsette å støtte småskala fiskeoppdrettere og entreprenører i arbeidet med å utvikle nye og eksisterende initiativ for å oppnå velstrukturerte og lønnsomme bedrifter.

Dette er noen av metodene vi benytter:

  • Nedenfra og opp-mobilisering av lokale produsenter og organisasjoner
  • Forbedre verdikjedene fra input til marked
  • Organisere nettverk for partnere og småprodusenter
  • Styrke kompetansen på bærekraftig akvakultur-teknologi for økt produksjon
  • Sikre bærekraftig økonomi og finansiering
  • Implemente risikoavbøtende tiltak for å hindre økologisk ubalanse