Norges Vel arbeider med bioenergi og utnyttelse av avfall fra landbruket for å skape miljøvennlig energi. Dette arbeidet gir synergier mellom landbruk og miljø. I tillegg handler satsningen på fornybar energi om solenergi og biogass.

For Norges Vel er det viktig å bidra til å skape levedyktige og bærekraftige arbeidsplasser. Ved å få tilgang til energi for å drive maskiner øker muligheten for å skape levedyktige og lønnsomme virksomheter.

Økt tilgang til nye miljøvennlige energikilder bidrar også til likestilling. Kvinner og jenter slipper å bruke så mye tid på å hente ved og annet tradisjonelt brensel. Dette har også en helsemessig gevinst. I Afrika dør om lag to millioner mennesker, de fleste kvinner og barn, fordi de blir forgiftet av helsefarlig røyk innendørs når de lager mat.

Elektrisitet bidrar til utvikling og forretningsmuligheter

Å bidra til forsyning av elektrisitet blir regnet som å være en av de beste måtene å sikre utvikling både for enkeltmennesker og for lokalsamfunnene i tillegg til at det byr på gode forretningsmuligheter. Målet til Norges vel er å identifisere og realisere muligheter for å utvikle prosjekter innen vannkraft, bioenergi og solenergi hvor eierskapet er lokalt.

Kompetansebygging og oppstart av lokale nettverk er nøkkelord i så måte. Det knyttes bånd mellom universiteter, teknologiske institusjoner, selskaper, frivillige organisasjoner og myndigheter for å realisere prosjektene.

I Uganda har bare seks present av befolkningen elektrisk strøm. Ved og kull er de viktigste energikildene. Behovet for flere energikilder er enormt, og Norges Vel arbeider med flere prosjekter innen fornybar energi i det østafrikanske landet.

Skaper lønnsomme småskalabedrifter med fornybar energi

Norges Vels arbeid med fornybar energi går ut på å identifisere og realisere prosjekter, bedrifter og verdikjeder med lokalt eierskap i tett samarbeid med lokale partnere.

Dette er noen av metodene vi benytter:

  • Utvikle lokale forretningsmuligheter for småskalaprosjekter innen fornybar energi
  • Demonstrere relevante teknologier og forretningsmodeller
  • Kompetanseheving, nettverksbygging og starthjelp for organisasjoner
  • Etablering av inkubatorer for næringsutvikling innenfor fornybar energi