Norges Vel har prosjekter i følgende afrikanske land:

  • Tanzania
  • Kenya
  • Madagaskar
  • Mosambik
  • Uganda

Tanzania er Norges Vels hovedsamarbeidsland.

Norges Vel har også et stort nettverk av samarbeidspartnere i Balkan-regionen. I tillegg utfører Norges Vel konsulentoppdrag for organisasjoner og myndigheter i flere andre regioner.

Norges Vel prioriterer å arbeide i land og regioner som er viktige for norske politiske og private interesser. Vi vil også engasjere oss i partnerland med potensiale for finansiering fra flere kilder med felles interesser. På denne måten sikrer vi større påvirkning, maksimerer potensialet for lokal og internasjonal bistand, samtidig som vi reduserer sårbarheten for våre programmer.