De fleste bøndene i utviklingsland er fattige småbønder. Gjennom våre prosjekter i Afrika bidrar Norges Vel til en bedre og mer effektiv organisering av bøndene og deres småskalaproduksjon. Dette er viktig for å kunne møte verdens fremtidige behov for mat.

Organiserer fattige småbønder

Utfordringene for bønder i utviklingsland er mange og sammensatte. For mange handler det om kampen for å komme seg ut av fattigdommen. Produktiviteten er ofte lav og disse bøndene er svært utsatte for klimaendringene og mer ustabilt vær. Tilgang til markedet er begrenset, og det er ofte vanskelig å få lån. Derfor arbeider Norges Vel med å organisere småskalaproduksjonen i flere afrikanske land.

Organisering av småprodusenter av ris i Tanzania er et godt eksempel. Prosjektet har gitt gode resultater. Gjennom økt kunnskap og samarbeid påvirker bøndene større deler av verdikjeden, og de får tilgang til finansiering. Både produktiviteten og inntektene til den enkelte bonden har økt, samtidig som produksjonen er mer miljøvennlig enn før.

Skaper lønnsomme og miljøvennlige næringer

Norges Vel bidrar til at småbønder i lokalsamfunn kan samarbeide om å skape lønnsomme og miljøvennlige næringer. Dette er noen av metodene vi benytter og som gir gode og bærekraftige resultater:

  • Mobiliserer småbønder for samarbeid og utvikling av landbruket
  • Organiserer småbønder for felles tilgang til markedet
  • Kollektiv tilgang til kreditt- og finansielle tjenester
  • Klimasmarte produksjonsmetoder for landbruket
  • Bærekraftige og lønnsomme synergier mellom mat- og energiproduksjon