Fremtidsrettet og nyskapende innsats

Innsatsen skal være fremtidsrettet og nyskapende, og ha ført til utvikling i lokalsamfunnet. Innsatsen skal kunne stå som et mønster for annen nyskaping. Prisen henger høyt, og det er relativt få som får den.

Årlig utlysning

Tildeling av Norges Vels Gründerpris skjer en gang i året. Forslag til kandidater og begrunnelse må fylles ut i forslagsskjemaet og undertegnes av minst to personer.

Beskrivelse av Sølvmedaljen

Norges Vels Sølvmedalje ble lansert i 1893. Medaljen er preget i sølv og er 40 millimeter i diameter.
Sølvmedaljen overrekkes sammen med et diplom og medaljen leveres i en fin gaveeske av tre foret med sort fløyel. Det følger også med en brosjyre som gir en kort beskrivelse av medaljene Norges Vel har tildelt og fortsatt tildeler.

På forsiden av Sølvmedaljen er det avbildet en sittende kvinne i nasjonaldrakt, som rekker fram en krans med høyre hånd og holder et kornbånd i venstre. På baksiden er det norske riksvåpenet omgitt av teksten "Det Kongelige Selskab for Norges Vel - stiftet 29de december 1809".

Heder for samfunnets beste i mer enn 200 år

Det Kongelige Selskap for Norges Vel har en lang tradisjon for å hedre personer som gjør en innsats for samfunnets beste. Stiftelsesloven fra 1809 nevner tildeling av utmerkelser som mulig arbeidsområde. Det var viktig å hjelpe frem nye ideer og bygge opp ny virksomhet i en tid da landet var preget av fattigdom og hungersnød.

Nye produkter ble presentert på utstillinger, vurdert og premiert - ofte med medaljer. Den mest kjente av Norges Vels medaljer er Medaljen for lang og tro tjeneste som ble etablert i 1888 for å hedre ansatte i landbruk og privat husholdning.