- Igjen vil jeg takke alle støttespillerne mine for det gode samarbeidet. Dette var en stor overraskelse, sa Bjerke. Den glade prisvinneren som tidligere hadde holdt et innlegg om bedriften sin, måtte plutselig opp igjen fra salen for å motta prisen. 

Bærekraftig vedfyring

Norges Vel bidrar til bærekraftig næringsutvikling i lokalsamfunn gjennom bl. a. klimasmarte løsninger, fornybar energi og grønt entreprenørskap. 

- Gründerprisen og vinneren av den skal selvsagt støtte opp om våre målsettinger, sa Ørbeck Sørheim ved overrekkelsen. - Derfor falt valget lett på Svein Bjerke som vinner av Norges Vels Gründerpris.

At Norge i dag er storimportør av ved og vedbriketter fra andre land er verken bærekraftig eller skaper lokale arbeidsplasser. 

- Svein Bjerke viser oss hvordan vi kan utnytte våre store fornybare ressurser på en fremtidsrettet og bærekraftig måte, sa Ørbeck Sørheim. - Han har lykkes med å kombinere produkt- og markedsutvikling på en solid og innovativ måte og at han i tillegg har et tett samarbeid med NAV om å hjelpe mennesker som har stått utenfor arbeidslivet inn i jobb, gjorde valget vårt enkelt, avsluttet han. 

Norsk ved i Norge og Skandinavia

Det var i 2015 at Svein Bjerke og medgründer Ole Mælingen ble med på et innovasjonsprogram gjennom Innovasjonsløft Ringerike. Med en visjon om at 
vedfyring i skandinaviske hjem skal komme fra Norge, støtte lokal industri, skape arbeidsplasser, og at det hele skal skje på en mye mer miljøvennlig og bærekraftig måte enn tidligere, tok det ikke lang tid før Bjerke gikk fra idé til bedriften VARMA som i dag er i stadig vekst. 

- I dag er vi Norges største produsent av fyringsprodukter med 15 ansatte og kjører vedbriketter også til Danmark, fortalte Bjerke i sitt innlegg på frokostmøtet. Han takket også lokale investorer som gjær det mulig for VARMA å være under stadig utvikling.