Revidert i direksjonsmøte 2. mars. 2017Sølvmedaljen

Norges Vels Gründerpris er etablert for å oppmuntre og gi honnør til fremtidsrettet nyskaping.

Gründerprisen gis i form av en sølvmedalje og et diplom og tildeles av direksjonen i Norges Vel.

Medalje og diplom blir mottakers eiendom.

Krav for tildeling

Prisen tildeles en person/personer som gjennom sitt virke har:

  • bidratt til næringsutvikling og verdiskaping i eget lokalsamfunn 
  • skapt eller kan skape arbeidsplasser til både seg selv og andre

Innsatsen skal kunne stå som et mønster for annen nyskaping.

Framgangsmåte ved forslagsstilling

Alle kan komme med forslag på kandidater, inkludert direksjonen og administrasjonen i Norges Vel.

Forslaget må begrunnes i forhold til krav for tildeling. Opplysningene må kunne etterprøves.

Forslaget sendes på eget forslagsskjema.

Andre bestemmelser

Overrekkelsen foretas ved en høytidelig anledning.