Du kan bli personlig medlem, og din bedrift eller organisasjon kan bli organisasjonsmedlem. Som medlem i Norges Vel vil du motta våre jevnlige utsendte nyhetsbrev. Du kan også følge oss på Facebook: Norges Vel - for livskraftige lokalsamfunn.

Organisasjonsmedlem

Her finner du mer informasjon hvis din organisasjon vil bli medlem i Norges Vel.

Personlig medlem

Fyll ut skjemaet for å bli personlig medlem, det koster 200 kroner i året.