Engasjerte medlemmer

Mange av våre medlemmer har fulgt oss gjennom lang tid i forbindelse med prosjektsamarbeid eller fra sin spede begynnelse som virksomhet, der Norges Vel har bidratt til etablering. Vi har 28 organisasjonsmedlemmer og 325 personlige medlemmer, inkludert fire æresmedlemmer. 

Vi ønsker deg eller din bedrift som medlem

For å lykkes i vårt arbeid er vi avhengig av aktive og engasjerte medlemmer. Du kan bli personlig medlem, og din bedrift eller organisasjon kan bli organisasjonsmedlem. Som medlem i Norges Vel vil du motta våre jevnlige utsendte nyhetsbrev. Du kan også følge oss på Facebook, Norges Vel - for livskraftige lokalsamfunn.

Slik blir du medlem

Vi tilbyr to forskjellige medlemskap

Personlig medlem i Norges Vel
Dette er et medlemskap for personer som identifiserer seg med og ønsker å engasjere seg i de oppgaver og formål Norges Vel arbeider med, i Norge og internasjonalt.  I dag er det 325 personer som har et slikt unikt medlemskap. Medlemskap for personlige medlemmer koster kr 200 i året.

Organisasjonsmedlem i Norges Vel
Organisasjoner som arbeider med oppgaver som faller sammen med Norges Vels formål og som ønsker å delta aktivt i sitt medlemskap, kan opptas av Norges Vels direksjon. Organisasjonsmedlemmer betaler kontingentsats etter omsetning.