Samarbeid er en forutsetning for å lykkes med våre prosjekter og vi kunne ikke oppnådd så gode resultater uten våre gode partnere. Mange av våre medlemmer har de samme målene og verdiene og er naturlige samarbeidspartnere i våre ideelle prosjekter. 

Dette er et medlemskap for organisasjoner som ønsker å støtte og gjerne bidra aktivt til å oppnå Norges Vels formål om livskraftige lokalsamfunn. I dag er 28 små og store organisasjoner medlem av Norges Vel.

Kontingentsatser per år

  • Organisasjoner med omsetning inntil 10 millioner: 2 500 kr
  • Organisasjoner med omsetning fra 10 millioner inntil 50 millioner: 5 000 kr
  • Organisasjoner med omsetning fra 50 millioner: 15 000 kr

Ønsker din organisasjon å bli medlem i Norges Vel?

E-post: medlem@norgesvel.no
Telefon: 64 83 20 00