Målet er å fremme livskraftige lokalsamfunn både i Norge og internasjonalt. Metodene er de samme som ved etableringen i 1809: Samarbeid, kunnskapsdeling og næringsutvikling.

Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar vi til verdiskaping i lokalsamfunn. Vi mener at et velfungerende storsamfunn er avhengig av livskraftige lokalsamfunn.

Våre kjerneområder nasjonalt og internasjonalt:

  • Landbruk og miljø
  • Havbruk og fiske
  • Mat, kultur og opplevelse 
  • Fornybar energi og klima 
  • Entreprenørskap og samarbeid

Norges Vel tildeler også Medaljen for lang og tro tjeneste, Norges Vels Gründerpris og forvalter og tildeler midler fra tre næringsutviklingslegater.