Våre eiendommer skal kjennetegnes av fremtidsrettet og bærekraftig landbruk og matproduksjon, næringsutvikling og utleievirksomhet.

Eiendommene utvikles i tråd med deres forutsetninger, kvaliteter og geografisk beliggenhet: Øverland og Hellerud i Akershus og Varghiet Skoger i Sør-Trøndelag.