Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på e-post norgesvel@norgesvel.no eller sende brev til Norges Vel, Bråteveien 200, 2013 Skjetten.

Norges Vels behandling av personopplysninger og personvernerklæring er utviklet i henhold til Norges personopplysningslov og EUs personvernforordning GDPR.
Denne versjonen av personvernerklæringen gjelder fra15.06.2018

Innhold

 1. Behandlingsansvarlig 
 2. Formålet med behandlingen
 3. Hvilke opplysninger som behandles
 4. Personlig identifiserbar informasjon
 5. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)
 6. Det rettslige grunnlaget for behandlingen
 7. Tilgang til informasjonen
 8. Nyhetsbrev
 9. Databehandlere
 10. Hvordan vi sikrer opplysningene
 11. Dine rettigheter
 12. Samtykke
 13. Endringer i erklæringen

1. Behandlingsansvarlig

Norges Vel er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

2. Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger. Opplysninger oppgis i forbindelse med tjenester som å benytte kontaktskjema, motta nyhetsbrev, søke om legater, foreslå kandidater til gründerprisen, melde seg inn som medlem og å søke om Medaljen for lang og tro tjeneste.

Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

 • Bruk av e-postadresser og postadresser til utsending av nyhetsbrev og annet materiell via våre nettsider og andre kanaler
 • Behandler din henvendelse eller søknad
 • Gi deg informasjon om møter og arrangementer
 • For statistikkinnhenting og administrasjon av nettsidene våre 

Denne informasjonen innhentes for at Norges Vel skal få ytterligere informasjon om brukerne, blant annet for å finne ut hvordan brukerne kommer til våre nettsider, og for å spore generelle bruksmønstre til brukerne på våre nettsider. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre nettsidene. Les mer om dette under punkt 3.2 Webanalyse og informasjonskapsler.

3. Hvilke opplysninger som behandles

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

4. Personlig identifiserbar informasjon

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger: 
Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra Norges Vel om aktuelle nyheter. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere e-postadresse.
Hvis du retter en henvendelse til Norges Vel via nettsidene, for eksempel sender oss en e-post eller søker om legater, vil relevante opplysninger bli lagret så lenge vi finner det formålstjenlig. Personopplysningene blir ikke benyttet til andre formål enn å behandle din henvendelse.

5. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Når du besøker våre nettsider vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler (cookies). Dette er små tekstfiler som utveksles mellom nettleseren din og våre nettsider og som brukes for å få sidene til å fungere best mulig. 

Som nettbruker kan du velge å avvise lagring og bruk av informasjonskapsler (cookies). Vi anbefaler Post- og teletilsynets nettsted nettvett.no for beskrivelse av hvordan du kan akseptere eller avvise informasjonskapsler ("cookies").

Nedenfor finner du oversikt over informasjonskapsler som benyttes på vår hjemmeside.

Informasjonskapsler på norgesvel.no, norgesvel.com og medaljen.no

Det er CoreTrek AS som leverer publiseringsverktøyet CorePublish for vårt nettsted og som står for teknisk utvikling, drift og vedlikehold. CorePublish benytter følgende informasjonskapsler:

For å få publiseringsløsningen til å fungere: Kapselen CorePublishSession. 
Dette er en «sesjons-cookie» som fjernes fra datamaskinen når brukeren lukker nettleseren. Denne cookie-en har en referanse-ID til en sesjonsfil på webserveren. Sesjonsfilen vil for anonyme brukere inneholde ikke-personlige data, men kan på enkelte nettløsninger bli brukt til å mellomlagre eksempelvis skjemadata og søketekster mellom sidevisninger. Sesjonsfilen slettes automatisk senest 15 minutter etter at brukeren har lukket nettleseren eller vært inaktiv, og lagres således ikke permanent. Kun systemadministratorer har tilgang til disse sesjonsfilene. 

For å identifisere hvilken type enhet og nettleser du bruker: Kapselen ctcdk. 
Kapselen har en varighet på en uke og gjør det mulig for vår nettside å presentere innhold til riktig type enhet (PC, mobil, nettbrett, etc.) Denne informasjonskapselen inneholder ikke personlige data.

Deling

Vi har lagt inn muligheten for å videresende artikler i e-post og dele artikler i sosiale medier. E-postadresser som brukes til å videresende artikler logges ikke. Videre håndtering av data som deles i sosiale medier reguleres av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.

Statistikk og logg

Når du besøker vårt nettsted vil det bli lagret informasjon i en statistikkdatabase. Det lagres informasjon om hvilke sider du har besøkt i en rådata-tabell. Det lagres ikke persondata. Denne informasjonen blir i neste omgang benyttet til å generere statistikk for antall sidevisninger per objekt (menypunkt, artikkel, fil), per server og per søkeord. Alle data i rådatatabellen blir slettet etter 2 dager og den gjenværende statistikken inneholder bare oppsummerte data som ikke kan brukes til å identifisere den enkelte besøkende.

Vi lagrer «user agent», IP-adresse og hvilken side den besøkende har besøkt i webserverens logger. Disse loggene blir utelukkende brukt til arbeid rundt feilsøking og sikkerhet, og ingen data blir trukket ut eller brukt fra disse loggene. Loggene slettes etter et gitt intervall (normalt 4 uker). Kun administratorer av webserveren (drift) har tilgang til disse.

Vårt nettsted bruker følgende verktøy 

Som også setter informasjonskapsler
Google Analytics 
Youtube

Her finner du mer om informasjon om personvern for Googles Analytics og Youtube

Vi benytter også Google Analytics til å lagre besøksdata. IP-adresser lagres ikke og det er ikke mulig for oss å knytte besøksstatistikk opp mot den enkelte besøkende. Besøksstatistikken er kun tilgjengelig for web-redaksjonen og IT-avdelingen i vårt selskap. Google Analytics setter også informasjonskapsler i din nettleser.

Hvis du ikke ønsker å bli sporet av Google Analytics, kan du benytte et nettlesertillegg til å blokkere sporingen: Google Analytics' bortvalgsalternativer

Https og sikker overføring

Nettstedet vårt dekkes av kryptering med https. Hvis du vil forsikre deg om at en side er kryptert, vil det stå https i stedet for bare http i nettleserens adressefelt og de fleste nettlesere vil også vise en hengelås.

Formålet med kryptering er å sikre en trygg datakommunikasjon mellom vår nettside og din datamaskin. Dette inkluderer et digitalt sertifikat som skal bevise at nettstedet og dets avsender er ekte.

Påloggingsforsøk

Alle pålogginger logges i en egen databasetabell. Hensikten er både å kunne oppdage mislykkede påloggingsforsøk, oppdage og stoppe forsøk på innbrudd og å kunne se når og om en bruker sist logget seg på. 

Påloggingstabellen lagrer følgende data: Brukernavn, dato og tidspunkt for pålogging, hvilken URL som ble benyttet ved pålogging og Brukerens IP-adresse.

6. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 15. juni 2018

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger. Slike opplysninger gis i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, søke om legatmidler, bestille informasjonsmateriell, melde seg på arrangementer, søke om Medaljen for lang og tro tjeneste. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

7. Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i Norges Vel som har tilgang til informasjonen du gir oss. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer. 

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Norges Vel. 

8. Nyhetsbrev

Det er frivillig å abonnere på nyhetsbrev fra Norges Vel / Medaljen for lang og tro tjeneste. Nyhetsbrevene inneholder aktuell informasjon om våre aktiviteter. Nyhetsbrevene sendes ut med ulik frekvens. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement via en link i nyhetsbrevet.

Vi tillater ikke tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

9. Databehandlere 

Norges Vel har inngått avtale med følgende databehandlere: 

 • CoreTrek AS 
 • MailChimp 
 • Wlcom 
 • Duett 
 • Idfy 
 • KnowledgeGroup 
 • Proplan 

Alle Norges Ves nettsider er plassert på servere i Norge.

10. Hvordan vi sikrer opplysningene

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere og databehandlere som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen. 

11. Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningsloven. 

Hvis Norges Vel behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Norges Vel om å rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten. For eksempel vil din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet, men også dersom vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

12. Samtykke

Denne personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere som beskrevet i erklæringen. 

13. Endringer i erklæringen

Norges Vel forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Norges Vel. 

Norges Vels behandling av personopplysninger og personvernerklæring er utviklet i henhold til Norges personopplysningslov og EUs personvernforordning GDPR.
Denne versjonen av personvernerklæringen gjelder fra15.06.2018